McKee Marker

  • Innymi słowy, w poczt elektronicznej na ePUAP w dodatkach adwokat otrzymuje dwa pliki: drink z rozszerzeniem PDF (natomiast jest obecne decyzja podatkowa) a drugi plik z rozszerzeniem XADES (dodatkowo jest więc zestaw z jednym zewnętrznym podpisem elektronicznym). Zrezygnowałby z niego w ostatnim samym roku kalendarzowym. W aktualnym roku kal…[Read more]

  • McKee Marker became a registered member 4 months, 1 week ago