High Lynn

  • High Lynn posted an update 4 months, 1 week ago

    Taka zbiorcza wiedza jest częsta jednym podpisem. Taka taż dana była przez Spółkę kierowana do użytkowników w relacjach e-mail oraz sms. Pytanie podatnika: Czy fakt, że Firma dokonuje transakcji zakupu usług budowlanych z tzw małym podatnikiem, rozliczającym VAT „metodą kasową”, do których to umowie ma zastosowanie mechanizm „odwrotnego obciąż…[Read more]

  • High Lynn posted an update 4 months, 1 week ago

    Przykłady umów, w jakich określenie sposobu potwierdzania liczby godzin, powstaje z samego charakteru zlecenia (z charakteru działania, które zajmujemy). Przykład umowy, w jakiej określenie sposobu potwierdzania liczby pór nie wynika prosto z celu działania. Strony umowy, czyli zleceniobiorca i zleceniodawca, w dowolnym czasie mogą wypowiedz…[Read more]

  • High Lynn became a registered member 4 months, 1 week ago