f3xfnkr821

  • f3xfnkr821 posted an update 1 month ago

    Hà Giang cho phép các khu, điểm du hý, làng du lịch mở cửa trở lại, phổ biến hạ tầng tạm cư, nhà hàng cũng thông báo đón khách.trong khoảng ngày 23/11, du khách đã tiêm đủ vaccine Covid-19 sở hữu thể du lịch Hà Giang.Tỉnh chỉ đề nghị xét nghiệm nCoV khi cần khảo sát dịch tễ, hoặc đến từ địa bàn dịch cấp 4, vùng phong tỏa. Tại Hà Giang, c&aacute…[Read more]

  • f3xfnkr821 became a registered member 1 month ago