listy listy

  • Komórka D10 stanowi początek zakresu, który planuję sumować. Jako „element startowy” (pierwotne odwołanie) wybieram adres komórki D10. Jako „punkt startowy” (pierwotne odwołanie) podaję adres komórki D354. Przesuwam odwołanie o 0 wierszy i 0 kolumn, ponieważ jestem we właściwej komórce. Jako wielkość i wielkość podaję 1, gdyż potrzebuję znane z…[Read more]

  • listy listy became a registered member 1 month, 3 weeks ago