Welch Stack

  • Znaczy to, że po podpisaniu umowy przedwstępnej, w jakiej strony angażują się zawrzeć np. umowę o działanie konkretnego dzieła, powstaje zobowiązanie stron do uwzględnienia w przyszłości owej umowy przyrzeczonej. Jeśli nie dotrzymamy warunków umowy przedwstępnej, wówczas nowa część uzyskuje uprawnienia do wymagania swoich praw. notes.io/qtFs…[Read more]

  • Welch Stack became a registered member 1 month, 2 weeks ago