Murray Liu

  • Murray Liu posted an update 2 months ago

    Współcześnie nalewo od nas padł granat; zarył się w podłogę, jakkolwiek nie wybuchnął. Zarazem z parowu, występującego o kilkaset kroków nalewo od nas, wyszli granatowi żołnierze, którzy wczas uformowali się w granatową kolumnę. O mało etapów przede mną rzecz strzeliło w ziemię, zarzucając mi piaskiem cześć oraz piersi. Na paręset kroków przed na…[Read more]

  • Murray Liu became a registered member 2 months ago