Wichmann Lowe

  • Nowa metoda przyjmuje zasadę, iż w samej umowie o pracę zawieramy tylko potrzebne informacje (dane stron, czas trwania umowy , rodzaj umowy itd.), a drugie pozostałe kwestie wyraża się w regulaminach i dodatkach dołączanych do umowy. 33-miesięczny okres zatrudnienia. I wyłącznie z chęci obu stron stosunku pracy zależy, czy zawrą drugą umowę o…[Read more]

  • Wichmann Lowe became a registered member 1 month, 3 weeks ago