Hamann Nedergaard

  • W tle NUMER REJESTRACYJNY należy wprowadzić numer pojazdu jaki będzie pojawiał się na liście pojazdów dostępnej podczas księgowania wydatków eksploatacyjnych związanych z kolejnym użytkowaniem pojazdu i zakupem paliwa. Pani Anna powinna wycenić pojazd w liczbie z otrzymanej faktury powiększonej o ewentualne koszty poniesione przed wprowadzeniem…[Read more]

  • Ustawa ograniczyła w przypadku zwolnień grupowych, grupę osób objętych szczególną ochroną stosunku pracy do twarzy wymienionych w art. Porozumienie, bądź regulamin określają zasady postępowania w myślach pracowników objętych zamiarem zrezygnowania z działalności, kryteria doboru ludzi do zwolnienia, kolejność i czasy zwolnień oraz obowiązki panuj…[Read more]

  • Hamann Nedergaard became a registered member 2 months, 3 weeks ago