z8wuerf161

  • z8wuerf161 posted an update 1 month ago

    Hà Giang cho phép các khu, điểm du lịch, làng du lịch mở cửa trở lại, nhiều hạ tầng tạm trú, nhà hàng cũng thông báo đón khách.trong khoảng ngày 23/11, du khách đã tiêm đủ vaccine Covid-19 có thể du lịch Hà Giang.Tỉnh chỉ đề nghị xét nghiệm nCoV khi cần dò la dịch tễ, hoặc tới từ địa bàn dịch cấp 4, vùng phong tỏa. Tại Hà Giang, các khu, đi&#78…[Read more]

  • z8wuerf161 became a registered member 1 month ago